HOME | CONTACT

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
 

Stichting Comité van Samenwerking

De Stichting Comité van Samenwerking Asenray stelt zich tot doel de leefbaarheid in al zijn culturele, sociale, maatschappelijke en educatieve aspecten te bevorderen, het woongenot te veraangenamen en de onderlinge band tussen de bewoners van Asenray te verstevigen. Daarnaast beheert de stichting gemeenschapshuis 'De Duup' en geeft zij wijkblad 't Blaedje' uit. Dit blad verschijnt elke week en het abonnementsgeld bedraagt  15,00 euro per jaar. Met Kerstmis wordt een kerstblaedje uitgegeven, met een jaarkroniek . Het Comité van Samenwerking staat open voor nieuwe leden en vergadert elke tweede maandag van de maand in 'De Duup'. Verder kent de stichting een vrijwillige gezinsbijdrage voor gemeenschapshuis 'De Duup'. In deze locatie organiseert het comité ook carnaval, uiteraard in goede samenwerking met de lokale carnavalsverenigingen. Neemt u ook eens een kijkje op de website van het comité. www.comitevansamenwerking.nl
 

Contact opnemen met de Stichting Comité van Samenwerking?
Informatie kunt u inwinnen bij:


mevrouw Marian Beek, email mariancvsa@ziggo.nl
of bij mevrouw Josefien Slabbers, email josefiencvsa@outlook.com